1 класс

Субота  25.04

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Заданні

для самастойнай работы

Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

 Матэматыка

Задачы, якія раскрываюць сэнс дзеяння складання, са словамі «столькі, колькі…» (урок 92)

Падручнік – с.84-85

Сшытак – с.44

 25.04.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Фізічная культура і злароўе

 Практыкаванні з гімнастычнай палкай

 

 

10.55-11.30

Чалавек  і свет

 Змены ў жыцці дзікіх жывёл вясной

 

Падручнік с. 50-51

25.04.2020

Да 17.00

 

Серада   29.04

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

  Навучанне чытанню

 Адрозненне

гукаў [дз’], [ч], [дж]

і правільнае іх абазначэнне на пісьме.

Чытанне тэкстаў

(Л. Рашкоўскі. «Поні»,

«Зебра»; А. Каско.

«Жарт»)

Буквар с.121- 122

 29.04.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Навучанне пісьму

Літара дж,Дж

Пропісь 2- с.44-45

29.04.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Матэматыка

Замацаванне

 (урок 93)

Падручнік – с.86-87

Сшытак – с.45

29.04.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Гадзіна здароўя і спорту

Рухавыя гульні.

 

 

 

Чацвер   30.04

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

Выяўленчае мастацтва

 Малюнак нацюрморта (гуаш, фарбы)

 

 

09.55-10.30

Матэматыка

Прамая лінія.

Пункт. Адрэзак (урок 94)

Падручнік – с.88-89

Сшытак – с.46

30.04.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Руская мова

 Сказка — в жизни подсказка

 

Учебник –с.62,задание 1

Тетрадь с.35-36,задание 1-2

30.04.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Працоўнае навучанне

Плоскаснае мадэляванне

 

 

 

 1 класс

Панядзелак   04.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Заданні

для самастойнай работы

Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

 Матэматыка

Параўнанне даўжынь прадметаў (адрэзкаў) з дапамогай умоўнай меркі (урок 96)

Падручнік – с.92-93

Сшытак – с.48

 04.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Фізічная культура і злароўе

Скачкі ў даўжыню з месца штуршком дзвюма нагамі

 

 

10.55-11.30

Чалавек  і свет

 Змены ў жыцці свойск іх жыв ёл вясн ой. Праца люд зей вясной

 

Падручнік с.52-53

04.05.2020

Да 17.00

 

Аўторак    05.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Заданні

для самастойнай работы

Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

 Выяўленчае мастацтва

Мядзведзь(лепка)

 

 04.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Матэматыка

Адзінка даўжыні — сантыметр

Лінейка. Вымярэнне даўжынь адрэзкаў з дапамогай лінейкі

 (урок 97-98)

Падручнік – с.94-97

Сшытак – с.49-50

04.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Навучанне пісьму

Алфавіт. Замацаванне вывучанага

Пропісь 2- с.47-48

04.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Навучанне чытанню

Замацаванне вывучанага па тэме «Гукі і літары мовы».

Алфавіт

Буквар с.124-125

04.05.2020

Да 17.00

 

Серада   06.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

  Навучанне чытанню

 Беларусь — твая Радзіма. Так нараджалася Беларусь

 

Буквар с.126-127

 04.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Навучанне пісьму

Сказ. Слова і сказ

Пісьмо- с.1-3

04.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Матэматыка

Пабудова прамой і адрэзка.

Замацаванне

 (урок 99-100)

Падручнік – с.98-101

Сшытак – с.51-52

04.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Гадзіна здароўя і спорту

Рухавыя гульні.

 

 

 

Чацвер   07.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

Выяўленчае мастацтва

 Вясна прыйшла (фарбы)

 

04.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Матэматыка

Пабудова адрэзка, даўжэйшага (карацейшага) за дадзены адрэзак на некалькі санты метраў

(урок 101)

Падручнік – с.102-103

Сшытак – с.53

04.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Руская мова

Сказка — в жизни подсказка (ІІ урок)

Учебник –с.63,задание2

Тетрадь с.36,задание 2

04.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Працоўнае навучанне

Мадэліраванне з нітак

 

04.05.2020

Да 17.00

 

Пятніца   08.05

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

  Навучанне пісьму

Цвёрдыя

і мяк кія зычныя гукі, іх абазначэнне на пісь ме.

Словы«сваякі»

Пісьмо- с.4-7

04.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Фізічная культура і злароўе

Скачкі ў даўжыню з разбегу

 

 

10.55-11.30

 Музыка

 

 

04.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

 Навучанне чытанню

Нашы

асветнікі.

А вось што мы ўбачылі ў музеі.

Буквар с.128-129

04.05.2020

Да 17.00

 

Панядзелак   11.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Заданні

для самастойнай работы

Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

 Матэматыка

Адзінка даўжыні — дэцыметр.

Адзінкі даўжыні — дэцыметр і сантыметр (урок 102-103)

Падручнік – с.104-107

Сшытак – с.54-55

 11.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Фізічная культура і злароўе

Скачкі праз вертыкальную перашкоду.

Скачкі ў даўжыню з малога (5—6 шагов) разбегу

 

 

10.55-11.30

Чалавек  і свет

 Змены ў  нежывой прыродзе і жыцці раслін летам

 

Падручнік с.54-55

11.05.2020

Да 17.00

 

Аўторак    12.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Заданні

для самастойнай работы

Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

 Выяўленчае мастацтва

Вясновыя кветкі (фарбы)

 

 12.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Матэматыка

Замацаванне.

Маса прадметаў. Параўнанне прад метаў па масе з да памогай рычажных вагаў і ўмоўнай меркі (урок 104-105)

Падручнік – с.108-111

Сшытак – с.56-57

12.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Навучанне пісьму

Спісванне з задачай (поры года). Дні тыдня. Работа з дэфармаваным тэкстам.

Словы- «сваякі».

Парныя п — б

Пісьмо - с.8-15 (на выбар)

12.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Навучанне чытанню

Мінск — сталіца нашай Радзімы. Твая мова

Буквар с.130-131

12.05.2020

Да 17.00

 

Серада   13.05

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

  Навучанне чытанню

 Янка Купала — вялі кі беларускі паэт. Верш «Хлопчык і лётчык»

 

Буквар с.132-133

13.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Навучанне пісьму

Парныя т — д

 

Пісьмо - с.16-19

13.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Матэматыка

Адзінка масы — кілаграм.

Параўнанне ёміс -тасцей пасудзін з дапамогай умоў най меркі. Адзінка ёмістасці — літр (урок 106)

Падручнік – с.112-113

Сшытак – с.58

13.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Гадзіна здароўя і спорту

Рухавыя гульні.

 

 

 

Чацвер   14.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

Выяўленчае мастацтва

 Дэкаратыўны

букет (лепка)

 

14.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Матэматыка

Замацаванне

(урок 107)

Падручнік – с.114-115

Сшытак – с.59

14.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Руская мова

Наши домашние любимцы

Учебник –с.64-66, задание 1-5

Тетрадь с.37,задание 1

14.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Працоўнае навучанне

Забеспячэнне

побыту сям’і

 

14.05.2020

Да 17.00

 

Пятніца   15.05

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

  Навучанне пісьму

Парныя с — з.

Парныя ш — ж

Пісьмо- с.20-23(на выбар)

15.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Фізічная культура і злароўе

Перакідванне малога мяча з рукі ў руку.

Тэстав. прак-ні: скачок у даўж.з месца штуршком дзвюма нагамі

 

 

10.55-11.30

 Музыка

 

 

15.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

 Навучанне чытанню

Якуб Колас — вялікі беларускі пісь меннік. Верш «Каток»

Буквар с.134-135

15.05.2020

Да 17.00

 

Панядзелак   18.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Заданні

для самастойнай работы

Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

 Матэматыка

Замацаванне вывучанага

 (урок 109-110)

Падручнік – с.118-119

Сшытак – с.62

 18.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Фізічная культура і злароўе

Тэставыя практыкаванні : чаўночны бег 4х9 м.

Тэставыя практыкаванні: падыманне і апусканне тулава са становішча “лежачы на спіне” (дз.), віс на сагнутых руках (хл.)

 

 

10.55-11.30

Чалавек  і свет

 Лета і здароўе чалавека

Падручнік с.54-55

18.05.2020

Да 17.00

 

Аўторак    19.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Заданні

для самастойнай работы

Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

 Выяўленчае мастацтва

Веснавая сяўба.На дачы.

На прышкольным участку. На будоўлі (фарбы)

 

 19.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Матэматыка

Кантрольная работа

 

19.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Навучанне пісьму

Імёны.Правіла напісання імёнаў з вялікай літары

Пісьмо – с. 24-26

 (на выбар)

19.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Навучанне чытанню

Вучымся ветлівасці

Буквар с.136-137

19.05.2020

Да 17.00

 

Серада   20.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

  Навучанне чытанню

Праверка навыку чытання

 

 

20.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Навучанне пісьму

Падзел слоў на склады і для пераносу. Галосныя для абазначэння мяккасці папярэдніх зячных

 

Пісьмо – с. 27-30

 (на выбар)

20.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Матэматыка

Паўтарэнне вывучанага (урок 111-112)

Падручнік – с.120

Сшытак – с.63-64

20.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Гадзіна здароўя і спорту

Рухавыя гульні

 ” Совушка ”, “Таварыш капітан”

 

 

 

Чацвер   21.05

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

Выяўленчае мастацтва

 Выкананне праектаў  будынкаў для герояў

казак (фарбы)

 

21.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Матэматыка

Паўтарэнне вывучанага (урок 113-114)

Падручнік – с.121

Сшытак – с.65-66

21.05.2020

Да 17.00

10.55-11.30

Руская мова

Земное чудо — лес

 Учебник с. 67—69, задания 1—2.

Тетрадь с. 38—39, задания 1—2

 

21.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

Працоўнае навучанне

Афармленне інтэр’ера

і падарункаў

 

21.05.2020

Да 17.00

 

Пятніца   22.05

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

   Заданні для самастойнай работы

  Час прадастаўлення задання настаўніку

9.00-9.35

  Навучанне пісьму

Націск у слове, перанос слоў

Пісьмо- с.31-33

 

22.05.2020

Да 17.00

09.55-10.30

Фізічная культура і злароўе

 Тэставыя практыкаванні: нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе

 

 

10.55-11.30

 Музыка

 

 

22.05.2020

Да 17.00

11.55-12.30

 Навучанне чытанню

Вусная народная творчасць. Казка “Спрэчка”.

У свеце прыроды. Апавяданне “Ягадны каляндар”

Буквар с.138-141

22.05.2020

Да 17.00

 

Матэматыка

развернуть

Дата

Тэма ўрока

Заданне для работы

20.04

Таблічнае адніманне з лікамі 5, 6

 Урок 88

Падручнік –с. 76-77,

Сшытак  -с.40

21.04

Таблічнае адніманне з лікамі 

7, 8, 9

Урок 89

Падручнік –с. 78-79,

Сшытак  -с.41

22.04

Пазатаблічнае адніманне з лікамі 

5, 6, 7, 8, 9

Урок 90

Падручнік –с. 80-81,

Сшытак  -с.42

23.04

Пазатаблічнае складанне з утварэннем ліку 20. Пазатаблічнае адніманне ад ліку

20

Урок 91

Падручнік –с. 82-83,

Сшытак  -с.43

 

 

 

 

 

Урок: Таблічнае адніманне з лікамі 5, 6.

Урок: Таблічныя адніманне з лічбамі 7, 8, 9.

Урок: Внетабличное адніманне з лікамі 5, 6, 7, 8, 9.

Урок: Пазатаблічнае складанне з утварэннем ліку 20. Пазатаблічнае адніманне з ліку 20.

свернуть

Чытанне

развернуть

Дата

Тэма ўрока

Заданне для работы

21.04

Ветлівыя словы беларускай мовы

С.116

22.04

Чытанне тэксту Д. Бічэль.

«Курапатка»

С.117

24.04

Чытанне тэксту «Паўлюк і Цюлік».

Замацаванне вывучанага. Складанне  вуснага апавядання па сюжэтным малюнку

С.118-119

 

 

Тэма. Ветлівыя словы беларускай мовы Чытанне тэксту Д. Бічэль “Курапатка”

Мэта: развіваць навык свядомага чытання твора; актывізаваць у вусным маўленні вучняў словы вітання, падзякі; вучыць ветлівасці, добрым адносінам да родных, удасканальваць культуру вуснага маўлення; садзейнічаць успрыманню і разуменню зместу прачытанага; пашыраць уяўленні вучняў пра жыццё дзікіх жывёл зімой у лесе; узбагачаць слоўнікавы запас на тэму “Звяры і птушкі Беларусі”; працаваць над гука-літарным разборам слоў, развіваць звязнае маўленне

Ход урока:

І. Арг. момант

ІІ. матывацыя вуч. дзейнасці

ІІІ. Актуалізацыя ведаў

Чытанне верша Я.Коласа “На рэчцы зімою”.

ІV. Паведамленне тэмы і мэты ўрока.

 1. Уступная гутарка.

- Я вы разумееце, што такое ветлівасць? (Ветлівасць  - маральная якасць чалавека, для якога павага да людзей з’яўляецца паўсядзённай нормай паводзін і звычным спосабам зносін з тымі, хто знаходзіцца побач. Яна ўключае ў сябе ўважлівасць, добразычлівасць да ўсіх, гатоўнасць аказаць паслугу кожнаму, каму яна патрэбна, дэлікатнасць. Быць ветлівым – гэта азначае ведаць, як сябе весці.)

 1. Работа па тэме ўрока
 2. Работа з вршам “Ветлівасць”.
 • Самастойнае прыдумванне падзей з ужываннем ветлівых слоў. Фізхвілінка

ІV. Паведамленне тэмы і мэты ўрока. V. Работа па тэме ўрока   2. “Ласкавыя словы”.

— Прачытайце радкі пад загалоўкам "Ласкавыя словы". Хто так можа звяртацца да бацькоў, да бабулі і дзядулі? (Дзеці і ўнукі.) Якія з гэтых слоў вам больш падабаюцца? Як вы называеце сваіх маму і тату, бабулю і дзядулю?

 • Складанне з імі сказаў.

Завучваецца верш Л. Шырына "Бабка-чараўніца". На абрусах,            

Тут і пеўні, На сурвэтках           

 Тут і гусі...

Палымнеюць     

Вышывала іх

Руж букеты,          

  Бабуся.

-  Якія яшчэ ласкавыя словы, што абазначаюць сваяцкія адносіны, вы ведаеце? (Сястрычка, брацік і інш.)

 Фізхвілінка

 1. Прапануецца загадка.

Белым пухам замяло 

I палеткі, і сяло.

Мост праз рэчку хутка ляжа.

 А што гэта? Хто адкажа? (Зіма.)

                                                              У. Мацвеенка.

— Па якіх прыметах адгадалі загадку? Што прыносіць з сабой зіма? Як жывецца зімой жывёлам? Хто з іх мае зімой жытло? Здагадайцеся, хто спяваў восенню гэтую песеньку.

Я зімою буду спаць. 

Рамантую норку. 

Лісцем буду накрываць 

Кожную іголку. Н. Галіноўская.

— Хто так старанна рыхтаваўся да сустрэчы зімы? (Вожык.) Чаму вы так вырашылі? Што будзе рабіць вожык усю зіму? (Спаць.) Адшукайце гэта слова ў слупках. Знайдзіце і прачытайце ў слупках словы-сваякі. Каму бывае страшна ў лесе? Што выклікае страх?

Фізхвілінка

 1. Да дошкі прымацаваны малюнкі з выявамі розных звяроў і птушак. Дзеці размяркоўваюць іх па групах.
 • група — жывёлы, якія зімой спяць.
 • група — жывёлы, якія зімой не спяць.

ІІІ група — птушкі, якія адлятаюць у вырай.

ІV група — птушкі, якія застаюцца зімаваць у нашых краях.

— Чаму жывёлам цяжка знайсці сабе ежу ў зімовую пару? Што асабліва небяспечна для іх жыцця? (Голад.) Падбярыце да слова голад роднасныя словы. (На дошцы запісваюцца адказы: голад, галодны, голадна, галадаць, галадоўка; выкліканы вучань падкрэслівае ў словах агульную частку.) Да слоў пастаўце пытанні. Чым яшчэ, акрамя голаду, небяспечная для жывёл зіма? Якую літару трэба змяніць у слове голад, каб даведацца яшчэ пра аднаго зімовага "ворага" звяроў і птушак? (Літару г на х.) Падбярыце да слова холад роднасныя словы. (Холад, халадок, халодны, холадна, халаднець, халадзіць.) 

         -        Як можна дапамагчы птушкам зімой, вы даведаецеся з верша Уладзіміра Мазго.

Грэюць лапкі снегіры                   

Хлеба, зерня патрушу

У рабінавай зары.                                  

I ласкава запрашу:

Каб яны былі ў цяпле —                  

— Калі ласка, птушкі,

Клапачуся аб стале.                           

Да маёй кармушкі!

— Чым хлопчык карміў птушак? (Хлебам, зернем.) Дзе захоўваюць зерне?

Тлумачыцца слова гумно (вялікая халодная будыніна для складвання і абмалоту збожжа). Вучні знаходзяць гэтае слова ў слупках. Раскрываецца сэнс слова прыгуменне (месца каля гумна). Дзеці адшукваюць у слупках словы — назвы таго, чым яшчэ могуць карміцца птушкі зімой.

 1. Работа з вершам Д.Бічэль “Курапатка”.
 • Пасля чытання верша "Курапатка" рэхам, а затым ланцужком прапануюцца пытанні і заданні: каго баіцца курапатка? Чаму яна павінна быць асцярожнай? Пацвердзіце радкамі верша. Чым хацела б пачаставацца курапатка? Зачытайце. Знайдзіце ў вершы сказы з працяжнікам і прачытайце іх. Адшукайце пытальныя сказы. Якш словы неабходна выдзеліць голасам? 3 якой інтанацыяй трэба чытаць увесь верш? Падрыхтуйцеся да выразнага чытання твора.

Абагульненне: чаму звярам і птушкам цяжка перажьшь зіму. то можа дапамагчы ім у гэты час?

(Чалавек.)

 1. Падвядзенне вынікаў урока.

 Рэфлексія

 

 

Тэма. Чытанне тэксту “Паўлюк і Цюлік”

Мэта: адпрацоўваць навык свядомага чытання, садзейнічаць успрыманню і разуменню зместу прачытанага; працаваць над развіццём звязнага маўлення вучняў, фарміраваць уменне пераказваць прачытанае, выказваць сваё меркаванне; выхоўваць цікавасць да чытання

Ход урока:

І. Арг. момант

ІІ. Матывацыя вуч. дзейнасці

ІІІ. Актуалізацыя ведаў

 1. Якія гукі абазначае галосная літара е ў словах зерне, паесці? Складзіце схему-мадэль слова снег. Дзе спіць курапатка? Чаму ў слове снегам гук [г] чуваць выразна?
 2. Чытанне верша “Курапаткі” “ланцужком” па два радкі.
 3. Гульнёвае практыкаванне “Навасёлы”. Вучні выбіраюць з тэксту “Курапаткі” і засяляюць у “кватэры” словы, якія заканчваюцца складам –ка (ліска, пупышка, блізка, былінка).

 

 

 

 

ка

 

 

 

 

 

ка

 

 

 

 

 

ка

 

 

 

 

 

ка

Фізхвілінка

ІV. Паведамленне тэмы і мэты ўрока.

 1. Работа над новым матэрыялам
 2. Работа з тэкстам “Паўлюк і Цюлік”
 • Знаёмства з загалоўкам тэксту.
 • Хто такі Паўлюк? А Цюлік?
  • Чытанне тэксту.
  • Пытанні па ўзнаўленню тэксту.
 • Што даведаліся аб Паўлюку? Як вы разумееце выраз "неразлучныя сябры"? Знайдзіце пытальны сказ. Прачытайце яго з патрэбнай інтанацыяй. Адшукайце ў тэксце адказ на пытанне. Які іншы загаловак вы можаце прапанавацьдатэксту? ("Сябры".)

Фізхвілінка

 • Пераказ прачытанага.
 1. Вуснае разважанне на тэму “Лепшыя сябры”.
 2. Гульнёвае практыкаванне “Збяры прыказкі” (па тэме “Сяброўства”).
  • Сяброўства не грыб, у лесе не знойдзеш.
  • Дружба мацней за каменныя сцены.
  • Чалавек без сябра што ежа без солі.
  • Прыяцеля за грошы не купіш.
  • Хто сяброў мае, той бяды не баіцца.
 3. Работа па ілюстрацыі да тэксту.
 4. Чытанне слоў пад загалоўкам “Словы-браты”.
 5. Падвядзенне выніку ўрока.
свернуть

Пісьмо

развернуть

Дата

Тэма ўрока

Заданне для работы

21.04

 Літара ё. Літара Ё

С.38-39

22.04

Літара ю

С.40-41

24.04

Літара Ю

С.42-43

 

Тэма. Літары ё, Ё

Мэты: пазнаёміць з літарай ё, якая абазначае мяккі склад (у пачатку слова і пасля галоснага), вучыць пісаць літары ё, Ё, адпрацоўваць правільнае злучэнне літар у слове, адпрацоўваць уменне спісваць з друкаванага і рукапіснага тэксту, адпрацоўваць навык напісання імёнаў людзей, назваў рэк з вялікай літары, адпрацоўваць навык каліграфічнага пісьма; выхоўваць акуратнасць і ўважлівасць

 

Ход урока:

І. Арг. момант

ІІ. Актуалізацыя ведаў

      Загадка

Рыба і шчотка – дзіўная радня: розныя іголкі – адно імя. (Ёрш)

 • Вымавіце першы склад у слове ёрш. Як ён гучыць?
 • Якой літарай абазначаецца гэты склад на пісьме?
 • Дайце характарыстыку літары ё.

ІІІ. Паведамленне тэмы і пастаноўка мэты ўрока. 

ІV. Работа па тэме ўрока. 

 1. Знаёмства з напісаннем літар дз, Дз.
  • Суаднесенне іх графічнага пісьмовага вобраза з друкаваным.
  • Тлумачэнне напісання літар, узор настаўніка.
  • Самастойнае пісьмо літары.
 2. Гульня “Цудоўнае пераўтварэнне”.

Вучні чытаюць склады і словы з гэтымі складамі. Называюць “цудоўныя пераўтварэнні” адных складоў у другія, адніх слоў у другія з дапамогай літары ё.

Фізхвілінка

 • Гульня “Вялікія і маленькія”. Вучні стаяць каля парт. Настаўнік вымаўляе слова. Калі слова пішацца з вялікай літары, вучні паднімаюць рукі ўверх, калі з маленькай, прысядаюць. Антон, бусел, жыраф, Віктар, Алена, Жучка, шар, Лёва, Яна.
 1. Складанне сказа са словамі імёнамі людзей і назвай ракі.
 2. Пісьмо складоў з ё, е, о.
 3. Знаёмства з напісаннем вялікай літары Ё.
  • Суаднесенне іх графічнага пісьмовага вобраза з друкаваным.
  • Тлумачэнне напісання літар, узор настаўніка.
  • Абвядзенне па контуры, самастойнае пісьмо літары.
 4. Практыкаванне ў вызначэнні падабенства і адрознення напісання вялікіх літар Ё, Е, З, В.

Фізхвілінка

 1. Спісванне з рукапіснага шрыфту.
 • Успамінаецца правіла напісання назваў рэк з вялікай літары. 8. Гульнёвае практыкаванне “Дзе чыё?”
 1. Вынік урока.

 

 Тэма. Літара ю

Мэты: вучыць пісаць малую літару ю і словы з ёй; фарміраваць уменне правільна артыкуляваць цвёрдыя і мяккія склады ў словах, успрымаць іх на слых і абазначаць на пісьме, практыкаваць у спісванні слоў з прагаворваннем; выхоўваць акуратнасць і ўважлівасць

 

Ход урока:

І. Арг. момант

ІІ. Актуалізацыя ведаў

 1. Дыдактычная гульня “Дабаўце склад”.

..нак, ..ла, ..ра.

 • Які склад дабавілі?
 • Якой літарай гэты склад абазначаецца на пісьме?
 • Калі літара ю абазначае два гукі?

ІІІ. Паведамленне тэмы і пастаноўка мэты ўрока. 

ІV. Работа па тэме ўрока. 

 1. Знаёмства з напісаннем літары ю.
 • Суаднесенне іх графічнага пісьмовага вобраза з друкаваным.
 • Тлумачэнне напісання літар, узор настаўніка.
 • Абвядзенне па контуры, самастойнае пісьмо літары, слоў.

Фізхвілінка

 1. Спісванне з друкаванага тэксту.
 • Пастаноўка націску ў словах.
 1. Пісьмо складоў і слоў з літарай ю.

Фізхвілінка

 1. Чытанне, завучванне і спісванне скорагаворкі.
 2. Пісьмо складоў з у, ю, ё.
  • Вучні чытаюць склады з галоснымі у, ю, ё.
  • Называюць склады з цвёрдымі зычнымі.
  • Называюць склады з мяккімі зычнымі.
  • Запісваюць склады з літарай ю.
 1. Вынік урока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэма. Літара Ю

Мэты: вучыць пісаць вялікую літару Ю;  адпрацоўваць яе правільнае злучэнне з раней вывучанымі літарамі ў словах; замацаваць правіла ўжывання вялікай літары на пісьме, замацоўваць уменне вызначаць месца націску ў словах; выхоўваць акуратнасць і ўважлівасць

 

Ход урока:

І. Арг. момант ІІ. Актуалізацыя ведаў На дошцы:

         Юра, Іра, Юля, Люда, Люба.

Настаўнік прапануе дзецям прачытаць гэтыя словы і адказаць, чаму яны напісаны з вялікай літары. - Якое з гэтых слоў лішняе? (Слова Іра. У напісанні няма літары ю.) - Якія словы мы не сможам зараз напісаць і чаму?

ІІІ. Паведамленне тэмы і пастаноўка мэты ўрока. 

ІV. Работа па тэме ўрока. 

 1. Знаёмства з напісаннем літары ю.
  • Суаднесенне іх графічнага пісьмовага вобраза з друкаваным.
  • Тлумачэнне напісання літар, узор настаўніка.
  • Абвядзенне па контуры, самастойнае пісьмо літары.
 2. Пісьмо імёнаў людзей. Паўтарэнне тыпаў злучэнняў літар.
 • А зараз мы сможам напісаць імёны Юра і Юля?
 • Паглядзіце, як я буду пісаць гэтыя словы. Звярніце ўвагу на тып злучэння Літары Ю з іншымі літарамі.

         Настаўнік прапісвае на дошцы імёны Юра, Юля, называе тыпы злучэнняў паміж літарамі.

Фізхвілінка

 1. Спісванне з друкаванага тэксту.
 2. Гульнёвае практыкаванне “Каму?”

Фізхвілінка

 1. Спісванне з рукапіснага тэксту.
 • Пастаноўка націску.
 1. Вынік урока.
свернуть