5 класс

Панядзелак – 11.05.2020 г.

 

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Сусв.гістор.

Религия древних римлян

Параграф 26,27

Адказы ў канцы параграфа

 

 

9.55-10.40

Матэм.

Паўт.Арыфмет дзеянні

Паўтарэнне

№19а, 14,15, с.151

№19б, 20, с.151

Да 17.00

10.55-11.40

Чал. і св.

 

Параграф 31 ( чытанне)

Адказаць на пытанни щ канцы параграфа

 

 

11.55-12.40

Руск. мова

Синонимы

§20, 103

Упр.194, 198. 201

§20, 103, упр.200

12.05 до 17.00

12.50-13.35

Руск.літ.

Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник»

Прочитать главы 5-6 рассказа

Выполнить задания 4,5 на с.123

Выполнить творческое задание 6 на с.123

12.05.до 17.00

 

Аўторак – 12.05.2020 г.

 

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Асн.бясп.жыцц.

 

 

 

 

 

9.55-10.40

Англ.мова

“Краіны і кантыненты”

“Цудовы свет”

 

Пр. 1 (а), с.110

Пр. 2, с.111 (п.)

Пр.4 (а), с.114

Пр. 4 (b), c.115 (п.) – скрыншот)

Да 17.00

10.55-11.40

Бел.літ.

Уладзімір Караткевіч. “Былі ў мяне мядзведзі”

Дачытаць апавяданне

1.Адк. на пыт. 1-3, 8, с. 123

 

Падр. аповед пра жыццё Бурыка ў сям’і Сяргея

14.05. да 17.00

11.55-12.40

Бел.мова

Устарэлыя словы

§ 29, с.109

Пр. 221,222

§29, пр. 224

12.05 да 17.00

12.50-13.35

Матэматыка

Паўт.Арыфмет дзеянні

Паўтарэнне

№24,25,26,27, с.152

№23а, 28, с.152

Да 17.00

13.45-14.30

Гадз.сп. і.зд.

 

 

 

 

 

 

 

Серада – 13.05.2020 г.

 

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Бел.мова

Неалагізмы

§ 30, с.112

Пр. 227, 228

§ 30, пр. 230

14.05 да 17.00

9.55-10.40

Фіз.культ. і зд.

 

 

 

 

 

10.55-11.40

Матэм.

 

 

№1-6, с.150

№7-9, с. 150

Да 17.00

11.55-12.40

Руск. мова

Антонимы

§21, с.107

Упр.205, 207. 209

§21, с.107,упр.212

13.05.до 17.00

12.50-13.35

Руск.літ.

Урок обучения литературному творчеству. Герои и события в рассказе Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»

-

Творческая письменная работа  (вопрос 11, с.124)

Завершить творческую работу. Подготовиться к уроку внеклассного чтения

 

 

Чацвер – 14.05.2020 г.

 

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Прац.навуч.

Догляд пакаевых раслін

§27

Пр.р. “Догляд пакаевых раслін”

 

Да 17.00

9.55-10.40

Матэм.

Прымяненне НАК, НАД для скарачэння дробаў

Паўт.

№9-12, с.150

№13-15, с.151

Да 17.00

10.55-11.40

Англ. мова

“У Антарктыдзе”

“Інфармацыя аб краінах”

 

Пр.1 (а), с.115-116

Пр.1 (с), с.116 (п.)

Пр.1 (а), с.117 (п.)

Пр.1 (с), с.117 (п.)

Пр. 1 (d), c.116 (п.) - скрыншот

Да 17.00

11.55-12.40

Руск.мова

Исконно русские и заимствованные слова

§22,с. 111-112

Упр.218,219. 221

§22,с. 111-112

15.05.до 17.00

12.50-13.35

Сусв.гістор.

Христианства в Римской империи

Парагра28 чытанне

Ответы на вопросы в конце параграфа

 

 

 

 

Пятніца – 15.05.2020 г.

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Бел.літ.

Уладзімір Караткевіч. “Былі ў мяне мядзведзі”

Прачытаць артыкул “Пра літаратурнага героя”, с.124-127

1.Адк. на пыт. 1,3-4, с. 127.

2.Падрыхтаваць характарыстыку Сяргея

Падр. сачыненне “Мой дамашні сябар”

18.05 да 17.00

9.55-10.40

Бел. мова

Запазычаныя словы ў беларускай мове

§ 31, с. 114, 116

Пр. 233,236

§ 31, пр. 238

18.05 да 17.00

10.55-11.40

Мастацтва

Жылле сучаснага чалавека

§32

Творчая майстэрня заданне 4.

 

Да 17.00

11.55-12.40

Фіз.культ. і зд.

 

 

 

 

 

12.50-13.35

Матэм..

Прымяненне НАК, НАД для скарачэння дробаў

Паўт.

№16,17,18а, с 151

№18б, с.151

Да 17.00

13.45-14.30

Англ. мова

“Падарожжа”

“Англамоўныя краіны”

 

Пр.2 (а), с.118 (п.)

Пр.4(а), с.119 (п.)

Пр.4 (b), c. 119 (п.)

Пр.5 (а), с.120 (п.)

Да 17.00

 

Панядзелак – 18.05.2020 г.

 

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Сусв.гістор.

Падение западной Римской империи

Параграф 29

Адказы ў канцы параграфа

 

 

9.55-10.40

Матэм.

Паўт.Арыфмет дзеянні

Паўтарэнне

№1,2,3,                              с.167

№4, с.167

Да 17.00

10.55-11.40

Чал. і св.

Влияние человека на природу

Параграф 31 ( чытанне)

Адказаць на пытанни щ канцы параграфа

 

 

11.55-12.40

Руск. мова

Общеупотребитель-ные слова. Профессиональ-ные слова и термины

§23, 115

Упр.231, 232. 234

§23, 115, упр.220

19.05 до 17.00

12.50-13.35

Руск.літ.

Урок внеклассного чтения. А.Гайдар. «Тимур и его команда»

Прочитать произведение

-

Прочитать с.126-127

19.05.до 17.00

 

Аўторак – 19.05.2020 г.

 

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Асн.бясп.жыцц.

 

 

 

 

 

9.55-10.40

Англ.мова

 

“Віды транспарту”

 

“Планаванне маршруту”

Прыназоўнік by (plane)

Пр.2 (а), с.121 (новы лексічны матэрыял)

Пр.4 (а), с.122 (п.)

Пр.1 (а), с.123-124

Пр.1 (b), c.124 (п.)

Пр.3 (а), с.125 (п.)

Да 17.00

10.55-11.40

Бел.мова

Кантрольны падрабязны пераказ

Работа з тлумачальным слоўнікам – с. 134 - 135

1.Адказаць на пытанні 1-3, с.124.

 

Паўтарыць

§ 22- § 31

19.05 да 17.00

11.55-12.40

Бел.мова

12.50-13.35

Матэматыка

Паўт. Дзялімасці

Паўтарэнне

№1-3, с.167

№5,6, с.168

Да 17.00

13.45-14.30

Гадз.сп. і.зд.

 

 

 

 

 

 

 

Серада – 20.05.2020 г.

 

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Бел.літ.

Міхась Лынькоў. “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

Прачытаць І-ІІІ раздзелы аповесці

Адк. на пыт. да раздзела  І, с. 167

 

Адк. на пыт. да раздзела  ІІ-ІІІ,     с. 167-169

 

21.05. да 17.00

9.55-10.40

Фіз.культ. і зд.

 

 

 

 

 

10.55-11.40

Матэм.

Простыя і састаўныя лікі

С.168

№1,2, с.168

№3, с. 168

Да 17.00

11.55-12.40

Руск. мова

Устаревшие слова. Неологизмы

§24, с.118, 120

Упр.236, 237. 241

§24, с.118,упр.243

20.05.до 17.00

12.50-13.35

Руск.літ.

Мир приключений, фантастики в лит.произведениях. К.Булычёв «Миллион приключений»

Подготовить рассакз о Кире Булычёве

Прочитать главу «Джинн в корабле», с.129-132

Ответить на вопрос 1, с.132. Выполнить творческое задание 2 на с.132.

21.05.до 17.00

 

Чацвер – 21.05.2020 г.

 

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Прац.навуч.

Вырошчванне пакаевых раслін

§28

Пр.р. “Вырошчванне пакаевых раслін”

 

Да 17.00

9.55-10.40

Матэм.

Простыя і састаўныя лікі

Паўтарэнне

№4,5, с.169.

№1, с.169

Да 17.00

10.55-11.40

Англ. мова

“Запрашэнне да падарожжа”

Мадальны дзеяслоў must/mustn’t для выразу неабходнасці і забароны

Саюз because

Пр.2 (а), с.126-127 (п.)

Пр.3 (а), с.127 (п.)

 

Пр.4 (a, b), с.128-129 (п.) - скрыншот

Да 17.00

11.55-12.40

Руск.мова

Фразеологические обороты, их отличие от свободных словосочетаний

§25,с. 122-123

Упр.244,245, 246

§25,с. 122-123, упр.255 (1-3 задан.)

22.05.до 17.00

12.50-13.35

Сусв.гістор.

Древние германцы

Параграф 30 чытанне

Ответы на вопросы в конце параграфа

 

 

 

 

Пятніца – 22.05.2020 г.

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания (результаты выполнения предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Бел.літ.

Міхась Лынькоў. “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

Прачытаць ІV-V раздзелы аповесці

Адк. на пыт. да раздзела  ІV, с.169

 

Адк. на пыт. да раздзела  V, с.169

 

25.05 да 17.00

9.55-10.40

Бел. мова

Паняцце пра фразеалагізмы, роля іх у маўленні

Прачытаць правіла –

§ 32,  120-121

Пр.246, 247

§ 32, пр. 248

25.05 да 17.00

10.55-11.40

Мастацтва

Традыцыйнае нарлоднае жыллё

§33

Творчая майстэрня заданне №2.

 

Да 17.00

11.55-12.40

Фіз.культ. і зд.

 

 

 

 

 

12.50-13.35

Матэм..

Рашэнне задач

Паўтарэнне

№16,17, с 159

№18, с.160

Да 17.00

13.45-14.30

Англ. мова

“Прыгоды барона Мюнхаўзена”

“Інтэрв’ю з падарожнікам”

The Past Simple Tense

Пр.1 (а, b), с.129

Пр.1 (d), с.130-131 (п.)

Пр.1 (а), с.133 (п.)

 

 

 

Пр.3 (b), c.135 (п.)

Да 17.00