6 класс

 

Панядзелак – 04.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Працоўнае

навучанне

 

 

 

 

 

9.55-10.40

Працоўнае

навучанне

 

 

 

 

 

10.55-11.40

Матэматыка

Фігуры сіметрычныя адносна прамой

§5,раздзел 6

 

§5, №99

§1,№109

Да 17.00.

11.55-12.40

Англійская

мова

“Любімы літаратурны персанаж”

 

 

С. 198 (лексічны матэрыял)

Пр.2 (a), с.199

Пр.2 (b), с.199 (пісьмова)

Пр.3 (а), с.200-201

04.05 да 17.00

12.50-13.35

Беларуская

мова

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Лічэбнік”

Парадак марфалагічнага разбору лічэбніка 

(с. 185)

Пр. 322

Тэматычная праверачная работа (выбраць варыянт, выканаць пісьмова) - с.188 -189

06.05.2020 да 17.00

13.45-

14.30

Беларуская

літаратура

Янка Маўр. “Багіра”

Прачытаць твор Я.Маўра “Багіра”

Адказаць на пытанні 1-3, с. 271

Адказаць на пыт. 8, с.271

06.05.2020 да 17.00

 

Аўторак – 05.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Матэматыка

Фігуры сіметрычныя адносна прамой

§5,раздзел 6

 

№100

№110

Да 17.00.

9.55-10.40

Гісторыя

Беларусі

“Культура і рэлігійнае жыццё ”, “Этнічнае развіццё”.

§6, §13. 

Адказ на пыт  пасля 6 § ( пісьмова), і адказы на пыт. пасля §13(пісьмова)

 

 

10.55-11.40

Англійская

мова

“Любімы занятак”

 

 

Пр.1 (a), с.198

Пр.3 (b,с), с.201

Пр.4, с.202 (пісьмова)

05.05 да 17.00

11.55-12.40

Фізічная культура і здароўе

 

 

 

 

 

12.50-13.35

Руская

мова

Собирательные числительные. Порядковые числительные

1.Прочитать правило §65,66,с.220-221, 222,224

Упр.449,451,459

§65,66,с.220-221, 222,224;

упр.460

05.05 до 17.00

13.45-

14.30

Руская

літаратура

М.Горький «Детство». Автобиографичес-кая основа повести

Прочитать биографию М.Горького

Прочитать 2 главы повести «Детство»

Написать план характеристики

бабушки

До 07.05

 

Серада – 06.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Гадзіна здароўя і спорта

 

 

 

 

 

9.55-10.40

Матэматыка

Фігуры сіметрычныя адносна прамой

§5,раздзел 6

 

 

 №101

№111

Да 17.00.

10.55-11.40

Руская

мова

Обозначение дробных чисел. Обобщение изученного об имени числительном

1.Прочитать правило §67,с.227

2.Изучить порядок морфологического разбора имени числительного на с.229

Упр.465, 466

§67,с.227; §68, 229;

упр.470

 

07.05 до 17.00

11.55-12.40

Інфарматыка

Складанне алгарытмаў для выканаўцы Чарцёжнік

 

Паўтарыць параграфы 16-20

 

 

12.50-13.35

Біялогія

“ Наземная экасистэма – лес”

§24

Прачытаць параграф

Пісьмова адказаць на пытанні пасля параграфу.

Зрабіць фотаздымак

 07.07

да 17.00

 

 

Чацвер – 07.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Беларуская

літаратура

Янка Маўр.“Багіра”. Кампазіцыя літаратурнага твора

Прачытаць артыкул “Пра кампазіцыю”, с.252-254

Адказаць на пыт. 1-4, с.254

Адказаць на пыт. 9, с.271

26.04 да 17.00

9.55-10.40

Беларуская

мова

Займеннік як часціна мовы. Пачатковая форма. Разрады займеннікаў па значэнні.

§ 50, с. 190-194

Пр. 336

Пр.340

07.05 да 17.00

10.55-11.40

Мастацтва

 

 

 

 

 

11.55-12.40

Гісторыя

Беларусі

“Княжанне Вітаўта”, “Грунвальская бітва

§7-8.чытанне

§7-8 (пісьмова)зрабіць фотаздымак

 

 

12.50-13.35

Матэматыка

Дзесятковыя дробы

§1-12, раздзел 1

Паўтарыць матэрыял с. 05-31

§1-4,№200

Да 17.00.

13.45-

14.30

Геаграфія

Питание и режим рек.

 Фізічная геграфія

§ 25 , чытанне

Адказы на пытанні пасля параграфа ( пісьмова) зрабіць фотаздымак

Питание и режим рек.

 

 

Пятніца – 08.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Руская

літаратура

М.Горький «Детство». Мастерство Горького в создании характеров героев

-

Прочитать 2,3 главы повести

Составить речевую характеристику понравившегося героя. Ответить на вопросы 3-5, с.136

До 11.05

9.55-10.40

Руская

мова

Местоимение как часть речи. Личные местоимения

1.Прочитать правило §69,с.231, §70, с.233

Упр.472, 473,476

§69,с.231, §70, с.233, упр.475

11.05 до 17.00

10.55-11.40

Матэматыка

Дзесятковыя дробы

§1-12, раздзел 1

Паўтарыць матэрыял с. 31-68

§4-8,№343

Да 17.00.

11.55-12.40

Беларуская

мова

Змяненне займеннікаў. Асабовыя займеннікі: іх змяненне, утварэнне і правапіс

§ 53, с.199-200 (прачытаць правіла)

Пр.349

Пр. 353

08.05.да 17.00

12.50-13.35

Англійская

мова

“Знаўцы кіно”

“Лепшы знаўца кіно”

 

 

Пр.1, с.202

Пр.2 (b), с.202-203

Пр.2 (с), с.203 (пісьмова)

Пр.3 (а), с.203-204 (пісьмова)

08.05 да 17.00

13.45-

14.30

Фізічная культура і здароўе

 

 

 

 

 

 

Панядзелак – 11.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Працоўнае

навучанне

Догляд кветкава-дэкаратыўных раслін

 

Пр.р “Догляд кветкава-дэкаратыўных раслін”

 

Да 17.00

9.55-10.40

Працоўнае

навучанне

 

 

 

 

 

10.55-11.40

Матэматыка

Дзсятковыя дробы

§1-3,раздзел 1

 

 №65-67

§1-3,раздзел 1, №76,77

 

Да 17.00.

11.55-12.40

Англійская

мова

“Виктарына”

 

 

Пр.2 (a), с. 205 (п.)

Пр.3 (а),  с.206 (пісьмова)

Пр. 6 (а), с. 207 (п.)

Пр.4 (а), с.206 (п.) – скрыншот

да 17.00

12.50-13.35

Беларуская

мова

Зваротны займеннік сябе. Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне і правапіс

§ 53, с.204, 205 - 207

Пр. 355, 357,  360

§ 53, пр. 359

13.05 да 17.00

13.45-

14.30

Беларуская

літаратура

Якуб Колас. “Конь і сабака”

Прачытаць байку.

 

Адказаць на пытанні да твора, с.273

Вывучыць байку Я.Коласа “Конь і сабака” на памяць

14.05 да 17.00

 

Аўторак 12.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Матэматыка

Працэнты і прапорцыі

§1,2,раздзел 2

 

26-30

§1,2,раздзел 2, №88, 89

 

Да 17.00.

9.55-10.40

Гісторыя

Беларусі

“Грамадзянская вайна 1432-1439 ”, “Войска і ваенная справа”.

§9, §10. 

чытанне

Адказ на пыт  пасля 9 § ( пісьмова), і адказы на пыт. пасля §10(пісьмова)

 

10.55-11.40

Англійская

мова

“Паход у кино”

“Мой любимы фильм”

 

 

Пр.2 (a), с.208-209

WB - Пр.1, с. 63 (п.)

Пр.2 (b), с.209 (пісьмова) - скрыншот

да 17.00

11.55-12.40

Фізічная культура і здароўе

 

 

 

 

 

12.50-13.35

Руская

мова

Возвратное и личные местоимения

1.Прочитать правило §70,с.233, 236

Упр.475, 477, 480

§70, с.233, 236

упр.481

12.05 до 17.00

13.45-

14.30

Руская

літаратура

В.О.Богомолов. повесть «Иван». Появление Ивана в расположении войск

Прочитать биографию В.О.Богомолова

Прочитать 1,2,4 главы повести «Иван»

Ответить на вопросы 1-3, с.156. Подготовить краткий пересказ о переброске Ивана в тыл врага

14.05 до 17.00

 

Серада 13.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Гадзіна здароўя і спорта

 

 

 

 

 

9.55-10.40

Матэматыка

Працэнты і прапорцыі

§1,2,раздзел 2

 

53-56

§1,2,раздзел 2, №93,94

 

Да 17.00

10.55-11.40

Руская

мова

Определительные местоимения

1.Прочитать правило §71,с.238

 

Упр.485, 486. 487

§71, с.238

упр.488

 

14.05 до 17.00

11.55-12.40

Інфарматыка

Складанне алгарытмаў для выканаўцы Чарцёжнік

 

Паўтарыць параграфы 16-20

 

 

12.50-13.35

Біялогія

“ Сезонныя змяненні экасістэм”

§25,26

Прачытаць параграфы

Пісьмова адказаць на пытанні пасля параграфаў.

Зрабіць фотаздымак

 14.07

да 17.00

 

 

Чацвер – 14.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Беларуская

літаратура

Алесь Звонак. “Гарбуз”

Прачытаць байку

Адказаць на пытанні да твора

Пыт. 7, с.274

15.05 да 17.00

9.55-10.40

Беларуская

мова

Указальныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс. Азначальныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

§ 53, с.208; 211 - 212

Пр. 364,371, 373

§ 53, пр. 378

14.05 да 17.00

10.55-11.40

Мастацтва

Камп’ютар як інструмент мастака

§31

Творчая майстэрня

 

Да 17.00

11.55-12.40

Гісторыя

Беларусі

“Развіццё феадальнага грамадства”

§11.чытанне

§11 (пісьмова)зрабіць фотаздымак

 

 

12.50-13.35

Матэматыка

Працэнты і прапорцыі

§3,раздзел 2

 

108-110

§3, раздзел 2, №141,142

 

Да 17.00

13.45-

14.30

Геаграфія

Озера і балота

 Фізічная геграфія

§ 26 , чытанне

Адказы на пытанні пасля параграфа ( пісьмова) зрабіць фотаздымак

 

 

 

Пятніца 15.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Руская

літаратура

В.О.Богомолов «Иван». Трагическая и героическая судьба Ивана

-

Прочитать главы 5-9 повести

Выполнить задание 1,с. 182.

Прочитать статью на с.187

15.05 до 11.05

9.55-10.40

Руская

мова

Притяжательные местоимения

1.Прочитать правило §71,с.240

Упр.4491. 493, 495

§71,с.240, упр.496

15.05 до 17.00

10.55-11.40

Матэматыка

Працэнты і прапорцыі

§3, раздзел 2

 

124-128

§3, раздзел 2, №145, 147

 

Да 17.00

11.55-12.40

Беларуская

мова

Пытальныя і адносныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

§ 53, с. 216 - 217

Пр. 381, 383

§ 53, пр. 384

15.05 да 17.00

12.50-13.35

Англійская

мова

“Любімыя заняткі”

 

 

С. 211 (лексічны матэрыял)

WB - Пр.2, с.72 (п.)

WB - Пр.1, c. 73 (п.)

WB - Пр.2, c. 73 (п.)

Пр.4, с. 213 (пісьмова) - скрыншот

да 17.00

13.45-

14.30

Фізічная культура і здароўе

 

 

 

 

 

 

Панядзелак – 18.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Працоўнае

навучанне

Размнажэнне раслін

 

Пр.р “Пікіроўка,высадка расады”

 

Да 17.00

9.55-10.40

Працоўнае

навучанне

 

 

 

 

 

10.55-11.40

Матэматыка

Мноствы

§2,раздзел 3

 

 №28-30

§2 ,раздзел 3, №44, 45

 

Да 17.00.

11.55-12.40

Англійская

мова

“Перавагі майго сябра”

“Віды дзейнасці”

 

Словаўтварэнне:суфіксы прыметнікаў –ful, -al, -ous, -y, -ing, -able

C.213, 217 (лексіка)

Пр.4 (a), с. 216 (п.)

Пр.2 (b),  с.217-218 (пісьмова)

Пр. 3, с. 218(п.)

Пр.6, с.219 (п.) – скрыншот

да 17.00

12.50-13.35

Беларуская

мова

Няпэўныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

§ 53, с.218-219

Пр. 387, 388

§ 53, пр. 389

20.05 да 17.00

13.45-

14.30

Беларуская

літаратура

Уладзімір Корбан “Малпін жарт”

Прачытаць байку.

 

Адказаць на пытанні да твора, с.277

Падрыхтаваць выразнае чытанне  твора

20.05 да 17.00

 

Аўторак – 19.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Матэматыка

Рацыянальныя лікі

§1,раздзел 4

 

№5-7

§1, раздзел 4, №17,18

 

Да 17.00.

9.55-10.40

Гісторыя

Беларусі

“Развитие городов”.

§  12

чытанне

Адказ на пыт  пасля 12 § ( пісьмова),

 

10.55-11.40

Англійская

мова

“Час для любімых заняткаў”

“Хобі замежнага сябра”

 

Прыслоўі so, such (so+adj., such +( adj. +noun)

С. 220 (лексіка)

Пр.2 (a, b), с.220

Пр.3 (a, b), с.221 (п.)

Пр.4 (a, b), с.221-222 (п.)

Пр.5 (b), с.222 (пісьмова) - скрыншот

да 17.00

11.55-12.40

Фізічная культура і здароўе

 

 

 

 

 

12.50-13.35

Руская

мова

Указательные местоимения

1.Прочитать правило §71, с.242

Упр.498, 500

§71, с.242

упр.499

19.05 до 17.00

13.45-

14.30

Руская

літаратура

Внеклассное чтение. Б.Н.Полевой. «Повесть о настоящем человеке»

-

Дать характеристику главному герою произведения

Прочитать рассказ ДЖ.Лондона «На берегах Сакраменто». С.189-201

21.05 до 17.00

 

Серада – 20.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Гадзіна здароўя і спорта

 

 

 

 

 

9.55-10.40

Матэматыка

Модуль ліку

§2, раздзел 4

 

№20-24

§2, раздзел 4, №60,61

 

Да 17.00

10.55-11.40

Руская

мова

Вопросительные и относительные местоимения

1.Прочитать правило §72, с.244

 

Упр.501, 502

§72, с.244

упр.503

 

20.05 до 17.00

11.55-12.40

Інфарматыка

Электронная пошта

§ 22

Зарэгістраваць паштовую скрыню.

Напісаць 3 пісьма:

  1. Прывітальнае
  2. Пра любімую жывелу (тэкст і карцінка)
  3. Напісаць пажаданне і прымацаваць паштоўку з Днем нараджэння

 

Адправіць пісьма на адрас lokunolga@mail.ru

 

12.50-13.35

Біялогія

“Кантрольная работа №2”

Выканаць кантрольную работу

 

Зрабіць фотаздымак выканання кантрольнай работы

 21.05

да 17.00

 

Чацвер – 21.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Беларуская

літаратура

Раіса Баравікова “Гальштучнік” (урывак з “Аповесці чатырох падарожнікаў”)

Прачытаць урывак

Адказаць на пытанні да твора 1-7, с. 291

Пыт. 9,10, с. 291

25.05 да 17.00

9.55-10.40

Беларуская

мова

Адмоўныя  займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

§ 53, с. 221

Пр. 390, 392

§ 53, пр. 394

21.05 да 17.00

10.55-11.40

Мастацтва

Камп’ютарнае мастацтва

§32

Творчая майстэрня

 

Да 17.00

11.55-12.40

Гісторыя

Беларусі

“Культура”

§14.чытанне

§14 (пісьмова)зрабіць фотаздымак

 

 

12.50-13.35

Матэматыка

Модуль ліку

§2, раздзел 4

 

№23-25

§2, раздзел 4, №62, 63

 

Да 17.00

13.45-

14.30

Геаграфія

Биосфера, Эрозия почв

 Фізічная геграфія

§ 28,29 , чытанне

Адказы на пытанні пасля параграфа ( пісьмова) зрабіць фотаздымак

 

 

 

Пятніца – 22.05.2020г.

 

 

Навучальны прадмет

Тэма ўрока

Навучальны матэрыял

Заданні для

самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі выканання падаюцца настаўніку)

Час прадастаў-лення задання настаўніку

9.00-9.45

Руская

літаратура

Дж.Лондон. «На берегах Сакраменто»

Прочитать биографию Дж.Лондона

Дать характеристику главному герою, ответить на вопросы 1-4, с.201

Выполнить задание 9,с. 201.

 

22.05 до 11.05

9.55-10.40

Руская

мова

Особенности употребления в речи вопросительных и относительных местоимений

§72,с.244

Упр.504, 505

§72,с.244, упр.506

22.05 до 17.00

10.55-11.40

Матэматыка

Параўнанне рацыянальных лікаў

§3, раздзел 4

 

№77-79

§3, раздзел 4, №95, 96

 

Да 17.00

11.55-12.40

Беларуская

мова

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Займеннік”

Паўтарыць тэму “Займеннік”

Разгледзець парадак марфалагічнага разбору займенніка – с.223

 

Выканаць заданні 1-6 (варыянт І)

25.05 да 17.00

12.50-13.35

Англійская

мова

“Любімыя гульні”

“Любімыя віды спорту”

 

 

С. 223 (лексічны матэрыял)

Пр.2 (a), с.223

Пр.2 (b), с.225

Пр.1 (a), с.226 (п.)

Пр.4, с. 228 (пісьмова) - скрыншот

да 17.00

13.45-

14.30

Фізічная культура і здароўе