7 класс

Панядзелак – 04.05.2020

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Англ.мова

“Жывёльны свет Аўстраліі”

Граматычны матэрыял:

https://clck.ru/Mfwza

С.227 (лексіка)

Пр. 2 (b), с. 228-229 (пісьм.)

Пр. 3 (а), с. 229 (пісьм.)

Пр.4 (а), с. 229 (разгледзець табліцу)

Пр.5 (b), с. 230 (пісьм.) - зрабіць скрыншот

04.05 да 17.00

09.55-10.40

Матэматыка

Пабудаванне  бісектрысы  вугла

§29,  раздзел 5

№263

§29, №264

Да 17.00.

10.55-11.40

Бел. мова

Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі. Злучальныя злучнікі, іх ужыванне

1.Прачытаць правіла - § 40, с. 191  - 192.

2.Прачытаць правіла - § 41, с. 194 - 196.

 

1.Выканаць пр. 287.

2.Выканаць пр. 297.

§ 40,41, пр. 295

05.05.2020 да 17.00

11.55-12.40

Бел. літ.

Максім Танк. “Дрэвы

 паміраюць …”, Алесь Разўанаў. “У парку…”

Прачытаць  указаныя творы

Падрыхтаваць адказы на пытанні да твораў, с.164 - 165(акрамя зад.7) – с.164

Зад.7, с.164

(відэасувязь -Viber)

05.05.2020 да 17.00

12.50-13.35

Прац.навуч.

 

 

 

 

 

13.45 – 14.30

Прац.навуч.

 

 

 

 

 

 

 

Аўторак 05.05.2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Гісторыя

“Грамадска-палітычнае жыццё ў першай палове XVIIІ ст. ”

§ 21

Адказы на пытанні пасля §21 (пісьмова)

 

 

09.55-10.40

Матэматыка

Абагульненне   і сістэматызацыя вывучанага  матэрыялу па тэме «Лінейныя  ўраўненні.Лінейныя няроўнасці. Лінейная функцыя”

Паўтарыць матэрыял на с.146-226

Я правяраю свае веды (выканаць)

№3.308,3.310

Да 17.00.

10.55-11.40

Руская мова

Обобщение изученного о предлоге. Морфологический разбор предлога

Прочитать правило §56,с.242

1.Проанализировать порядок морфологического разбора на с.242

2.изучить таблицу упр.445

2.Выполнить упр.444

Упр.446

06.05 до 17.00

11.55-12.40

Англ.мова

“Правілы бяспекі”

 

 

С.231 (лексіка)

Пр. 2 (а), с. 232 (пісьм.)

Пр. 3 (а), с. 232-233 (пісьм.)

Пр. 3 (b), с. 233-234 (прачытаць і перакласці) – выслаць відэазапіс

да 17.00

12.50-13.35

Фіз.культ. і зд.

 

 

 

 

 

13.45 – 14.30

Фізіка

Механічная работа. Адзінкі работы. Карысная і выкананая работа

§36-37

Пр. 17 (2,3,4)

Пр. 17 (5,6)

17.00

 

 

Серада - 06.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Матэматыка

Кантрольная работа № 3

 

 

 

 

09.55-10.40

Хімія

“Састаў малекулы вады. Значэнне вады ў прыродзе і жыцці чалавека. Ахова вадаёмаў ад забруджванняў. Фізічныя ўласцівасці вады”

§25

Прачытаць параграф, заданні 4,6

заданні 5,8,10  (пісьмова).

Зрабіць фотаздымак

07.05

да 17.00

10.55-11.40

Інфарматыка

Капіраванне, выраўнованне і ўзаемнае размяшчэнне аб’ектаўвектарнага відарыса

§25.1

 

 

 

11.55-12.40

Бел. мова

Падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне

Завучыць правіла – §42,с.200.

Прааналі-заваць памятку – с.205

Выканаць пр. 303.

§ 42, пр. 300. Адказаць на пытанні, с.207

08.05 да 17.00

12.50-13.35

Бел. літ.

Мастацкая літаратура і навука

Прачытаць артыкул, с.167 - 168

Адказаць на пыт. да раздзела, с.166

Падрыхтаваць адказы на пытанні да артыкула,

с. 168

08.05 да 17.00

13.45 – 14.30

Біялогія

Вырошчванне раслін.

§ 45

Прачытаць параграф

скласці табліцу“Спосабы захавання ўраджаю” (пісьмова) зрабіць фотаздымак

07.05

Да 17.00

 

Чацверг - 07.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Руская мова

Союз как часть речи. Разряды союзов

Прочитать правило §57, с.249

 

Выполнить упр.448, 449

Упр.449

 

08.05

до 17.00

09.55-10.40

Руск. літ.

Р.Брэдбери. «Каникулы»

Прочитать биографию Р.Брэдбери на с.237

Прочитать рассказ

Ответить на вопрос 6, с.247

 

13.05

до 17.00

10.55-11.40

Фізіка

Рашэнне задач

 

Пр. 17 (7,8,9),18 (3,4,6)

Пр. пр. 18 (5)

17.00

11.55-12.40

Матэматыка

Дзяленне  адрэзка папалам

§29,раздзел 5

№265

§29, №266

Да 17.00.

12.50-13.35

Англ. Мова

“Падарожжа па Беларусі”

“Месца, якое я хачу наведаць у Беларусі”

 

Пр. 1 (d), с. 235 (пісьм.)

Пр. 3 (а), с. 236

Пр.1 (b), с. 237 (пісьм.)

Пр.4 (а), с. 236-237 (пісьм.) - зрабіць скрыншот

Пр.2 (а, b), с.238-239 (прачытаць і перакласці тэкст) - відэа

07.05 да 17.00

13.45 – 14.30

Гадз. зд. і сп.

 

 

 

 

 

 

Пятніца - 08.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Мастацтва

 

 

 

 

 

09.55-10.40

Гісторыя

“Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў першай палове XVIIІ ст.”

§22

 

адказы на пытанні пасля § 22 (пісьмова) зрабіць фотаздымак

 

10.55-11.40

Фіз. культ. і зд.

 

 

 

 

 

11.55-12.40

Матэматыка

Лінейнае ўраўненне з дзвюма  зменнымі

§21,  раздзел 4

№4.4, 4.5

§21,  №4.18, 4.19

Да 17.00.

12.50-13.35

Біялогія

Практычная работа № 10 “Падрыхтоўка почвы да сяўбы”

Зрабіць практычную работу

 

Аформіць справаздачу па практычнай рабоце(пісьмова) зрабіць фотаздымак

11.05

да 17.00

13.45 – 14.30

Геаграфія

 Внутренние воды Северной Америки, Природные зоны Северной Америки

 

Геаграфія мацерыкі і Акіяны

§ 26,27  чытанне

Адказы на пытанні пасля параграфа (пісьмова) зрабіць фотаздымак

 

 

Панядзелак – 11.05.2020

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Англ.мова

“Урок замежнай мовы”

 

Пр.1 (b), с. 237 (п.)

Пр.2 (a,b), с. 238-239

Пр. 2 (b), с.241 (п.) - скрыншот

Да 17.00

09.55-10.40

Матэматыка

Сістэма ўраўн. з дзвюма зменнымі

§23

№4.62, 4.64

§23,№4.74,4.75

Да 17.00

10.55-11.40

Бел. мова

Правапіс часціц. Марфалагічны разбор

1.Прачытаць правіла -- § 45, с. 220-221.

2.Прааналізаваць парадак марф. Разбору часціцы – с.222

Пр. 328 (1-7 сказ)

Пр. 329

12.05 да 17.00

11.55-12.40

Бел. літ.

Уладзімір Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі”

1.Прачытаць уступны нарыс, с.172-173;

2. Прачытаць 2 і 3 раздзелы нарысаў

1.Адк. на пыт. 1, с.173.

2. Адк. на пыт.2, с.177; 2,4, с.181

1.Адк. на пыт. 5, с.187.

2.Прачытаць 4 і 5 раздзелы нарысаў

12.05 да 17.00

12.50-13.35

Прац.навуч.

Падрыхтоўка насення і пасеў

 

Пр.р. “Падрыхтоўка насення і пасеў”

 

Да 17 00

13.45 – 14.30

Прац.навуч.

 

 

 

 

 

 

 Аўторак 12.05.2020

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Гісторыя

Эканамічнае развіццё

§25 чытанне

Адказы на пытанні пасля параграфа ( пісьмова)

 

 

09.55-10.40

Матэматыка

Пабудаванне перп. прамой

§30

№270, 272

§ 30, № 2371, 273

Да 17.00

10.55-11.40

Руская мова

Правописание союзов. Употребление союзов в речи

§58,С.252-253, §59, с.256

Упр.452, 457

§58,С.252-253, §59, с.256, упр.466

13.05 до 17.00

11.55-12.40

Англ.мова

“Англійская мова і літаратура”

“Чытанне кніг па англійскай мове”

 

Пр.2 (a, d), c.244-246

Пр.3 (a), c. 246

Пр. 4 (с), с. 247 (п.) - скрыншот

Да 17.00

12.50-13.35

Фіз.культ. і зд.

 

 

 

 

 

13.45 – 14.30

Фізіка

Магутнасць

§38

Практ.19(1-3)

§38 Практ.19(4)

Да 17.00

 

 Серада - 13.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Матэматыка

Сістэма ўраўн. з дзвюма зменнымі

§23

№ 4.68, 4.69а

§23,№4.76, 4.76(а)

Да 17.00

09.55-10.40

Хімія

“Хімічныя ўласцівасці вады””

§26

Прачытаць параграф, заданні 4,5,6

Заданні 7,8

Зрабіць фотаздымак

14.05

Да 17.00

10.55-11.40

Інфарматыка

Маляванне ў вектарным радактары

§ 25-26

 

 

 

11.55-12.40

Бел. мова

Часціцы не, ні, іх адрозненне. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы

1.Прачытаць правіла - §46, с.225-226;

§ 47, с.230-232

Разгледзець схему – пр.336, 227, пр. 338, с. 228.

Пр. 348, 349

15.05 да 17.00

12.50-13.35

Бел. літ.

Уладзімір Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі”

Перачытаць 4 і 5 раздзелы нарысаў

Адк. на пыт. 4, с.190

1.Адк. на пыт. 2, с.198.

2.Падр. адк. на пыт. да твора –с.199

15.05 да 17.00

13.45 – 14.30

Біялогія

“Роля пакрытанасенных раслін у прыродзе”

§46, с. 224 - 226

Прачытаць параграф

Выпісаць галоўныя панняцці. Адказаць на пытанні 3,4 пісьмова.

Зрабіць фотаздымак

14.05

Да 17.00

 

Чацверг - 14.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Руская мова

Обобщение изученного о союзе. Морфологический разбор союзов

§60, с.264

Упр.461,465, 470

§60, с.264. упр.471

15.05 до 17.00

09.55-10.40

Руск. літ.

Р.Брэдбери «Каникулы». Проблема взаимоотношений человека и общества

-

Выполнить задание 6, с. 247

Придумать 5 вопросов для викторины по рассказу «Каникулы»

16.04 до 17.00

10.55-11.40

Фізіка

Кинетычная энергия

§39

Практ.20(1-3)

§39, практ.20(4)

Да 17.00

11.55-12.40

Матэматыка

Пабудаванне перп. прамой

§30

№271, 272

§30, №273

Да 17.00

12.50-13.35

Англ. Мова

“Вундэркінды”

“Англійская мова і кіно”

 

Пр.1, с.248 (п.)

Пр. 2 (a, b), c. 248 (п.)

Пр. 3 (а), с.249 (п.) - скрыншот

Да 17.00

13.45 – 14.30

Гадз. зд. і сп.

 

 

 

 

 

 

Пятніца - 15.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Мастацтва

Залаты век літаратуры Старажытнага Рыма

§32

Пытанні і заданні с.32

 

Да 17.00

09.55-10.40

Гісторыя

“Палітычны крызіс РП”, “ Спробы палітычных рэформ у РП”

§26,27

Адказы на пытанні пасля парагшрафа

 

 

10.55-11.40

Фіз. культ. і зд.

 

 

 

 

 

11.55-12.40

Матэматыка

Сістэма ўраўн. з дзвюма зменнымі

§23

№4.65-4.67

§23, № 4.77(б), 4.78

17.00

12.50-13.35

Біялогія

“Ахова раслін”

§46

Прачытаць параграф с. 227 - 228

Адказаць на пытанні 3,4 пісьмова.

Зрабіць фотаздымак

16.05

Да 17.00

13.45 – 14.30

Геаграфія

 

§28,29 Чытанне

 

Адказаць на пытанні пісьмова

 

 

Панядзелак – 18.05.2020

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Англ.мова

“Суперздольнасці чалавека”

 

Пр.1 (b), с. 250-251 (п.)

Пр.2 (b), с. 251-252

Пр.2 (а), с.254

Пр. 4,  с.253 (п.) - скрыншот

Да 17.00

09.55-10.40

Матэматыка

Сістэма ўраўн. з дзвюма зменнымі

§23

№4.7, 4.9

§23, №4.18, 4.19

Да 17.00

10.55-11.40

Бел. мова

Часціцы не, ні, іх адрозненне. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы (паўтарэнне).

1.Прачытаць правіла -- § 46, с. 224-226.

2.Прачытаць правіла -- § 47, с. 230.

 

1.Разгледзець схему – пр. 336, пр.338.

2.Выканаць пр. 340, 344.

§ 46, 47, пр. 349

19.05 да 17.00

11.55-12.40

Бел. літ.

Леанід Дайнека. “Меч князя Вячкі” (пяты раздзел – скарочана)

Прачытаць твор.

 

1.Адк. на пыт. 1-2,  с.224.

 

1.Адк. на пыт. 4, с. 224

 

19.05 да 17.00

12.50-13.35

Прац.навуч.

Догляд за раслінамі

 

Пр.р. “Высадкарасады ў грунт”

 

Да 17 00

13.45 – 14.30

Прац.навуч.

 

 

 

 

 

 

 

Аўторак 19.05.2020

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Гісторыя

Паўстанне 1794 г на беларускіх землях

§28 чытанне

Адказы на пытанні пасля параграфа ( пісьмова)

 

 

09.55-10.40

Матэматыка

Геаметрычнае месца пунктаў

§31

№276, 277

§ 30, № 278

Да 17.00

10.55-11.40

Руская мова

Частица как часть речи.Разряды частиц (ознакомление).

Правописание частиц

§61,С.266-267, §62, с.271-274

Упр.475, 479

(2 абзац),482

§61,С.266-267, §62, с.271-274, упр.489

20.05 до 17.00

11.55-12.40

Англ.мова

“На ўроке англійскай мовы”

“Урок англійскай мовы”

Мадальныя дзеясловы to have to, must, should

https://clck.ru/MoS4s

С. 255 (лексіка)

Пр.3 (a, b), c.258 (п.)

Пр.5 (a), c. 259 (п.)

Пр. 6 (b), с.259 (п.)

Пр. 7 (а), с. 259-260 (п.) - скрыншот

Да 17.00

12.50-13.35

Фіз.культ. і зд.

 

 

 

 

 

13.45 – 14.30

Фізіка

Патэнцыяльная энергія

§40

Пытанні с. 148

§40

Да 17.00

 

 

Серада - 20.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Матэматыка

Сістэма ўраўн. з дзвюма зменнымі

§23

№ 4.10, 4.12

§23,№4.20, 4.21

Да 17.00

09.55-10.40

Хімія

“Хімічныя ўласцівасці вады””

§26

Прачытаць параграф, заданні 4,5,6

Заданні 7,8

Зрабіць фотаздымак

14.05

Да 17.00

10.55-11.40

Інфарматыка

Стварэнне паштоўкі

§26

 

 

 

11.55-12.40

Бел. мова

Кантрольны дыктант

Паўтарыць     § 33 - 47

Адказаць на пытанні, с.236

Выканаць тэматычную праверачную работу (варыянт на выбар) –        с. 237

22.05 да 17.00

12.50-13.35

Бел. літ.

Уладзімір Караткевіч. “Балада пра Вячку, князя людзей простых”. Вобраз Вячкі.

Прачытаць твор

Адк. на пыт. 1-4,  с.227

1.Адк. на пыт. 8, с.228

20.05 да 17.00

13.45 – 14.30

Біялогія

“Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па главе  “Агальная характарыстыка пакрытанасенных раслін” ”

§ 25-46

Адказаць на пытанні 1-4 пасля параграфаў §25,27,34,37

§ 25-46 паўтарыць

 

 

Чацверг - 21.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Руская мова

Отрицательные частицы, их правописание и употребление

§63, с.276-278

Упр.492,493,

496

§63, с.276-278, упр.497

21.05 до 17.00

09.55-10.40

Руск. літ.

Внеклассное чтение.

А.н. и Б.Н. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»

Прочитать биографию братьев Стругацких

Охарактеризовать понравившегося героя произведения

Повторить сведения по теории литературы

21.04 до 17.00

10.55-11.40

Фізіка

Разлік патэнцыяльнай энергіі

§41

Практ.21 №1,2

§41, практ.21(3)

Да 17.00

11.55-12.40

Матэматыка

Абагульненне вывучанага

Глава5, §27-31

Глава5, §27-31

Глава5, §27-31

Да 17.00

12.50-13.35

Англ. Мова

“Роля слоўніка ў вывучэнні англійскай мовы”

“Вывучэнне замежнай мовы”

Словаўтварэнне: прыстаўка дзеяслова re-, суфіксы прыметнікаў –less, -ly, -ful, назоўнікаў –ness

https://clck.ru/MwWkR

C. 260, 264 (лексіка)

Пр. 2 (a, b), c. 261-262

Пр.3 (а), с.263 (п.)

Пр.5 (а), с.264 (п.)

 

Пр. 2,  с.265 (п.) - скрыншот

Да 17.00

13.45 – 14.30

Гадз. зд. і сп.

 

 

 

 

 

 

Пятніца - 22.05.2020г.

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час прадстаўлення задання настаўніку

9.00-9.45

Мастацтва

Тэатр і музыка ў Старажытным Рыме”

§33

Пытанні і заданні с.182

 

Да 17.00

09.55-10.40

Гісторыя

“Культура”

§29

Адказы на пытанні пасля парагшрафа

 

 

10.55-11.40

Фіз. культ. і зд.

 

 

 

 

 

11.55-12.40

Матэматыка

Сістэма ўраўн. з дзвюма зменнымі

§23

№4.12, 4.13

§23, № 4.23, 4.24

17.00

12.50-13.35

Біялогія

“Паўтарэнне па тэме “Голанасенныя расліны”

§23-24

Адказаць на пытанні 3,4 пісьмова §23-24

Падрыхтавацца да кантрольнай работы

 

 

13.45 – 14.30

Геаграфія

Общая характеристика климата Евразии

§30 Чытанне

 

Адказаць на пытанні пісьмова